Složení krve

KREV

V tele dospělehé člověka je přibližně 5 litrů krve. Krev cirkuluje v cévach a má 2 základné složky - krevní buňky (červené krvinky, bíle krvinky a krevní deštičky) a plasmu.

Krevní buňky a plasma jsou dokonale promíchane a proto plasmu na první pohled nerozeznate, ale když necháte krev ve zkumavce odstát, krevní buňky klesnou ke dnu a na povrchu zůstane nažloutla tekutina – plasma

PLASMA

Je vodní roztok obsahující minerály (Na, Cl, Mg, Ca…), cukry jako například glukóza, která je zdrojem energie pro buňky, ale její zvýšena hodnota, tedy glykémie může poukazovat na cukrovku, dále bílkoviny důležite pro stavbu a funkci buněk, tuky, cholesterol (HDL – „dobrý“, LDL – „špatný“) jsou stavebním materiálem pro buňky a zároveň se ukládají do tukové tkáně jáko zásoba energie na horší časy. Při špatné životosprávé je ovšem LDL cholesterolu v plazmě vela a ukladá se i do cév, které zužuje a vzniká tak ateroskleróza. Ta může skončit infarktem nebo mrtvici. Součastí plasmy jsou také protilátky (IgM, IgG, IgE), které se tvoří po překonání infekce, nebo po očkování a skoagulačné faktory, které pomáhaji zastavit krvácení.

Přehled naších krvinek

Červené krvinky

Rozvádi ke všem buňkám kyslík navázan na hemoglobín, který dáva krvi rudou barvu a odvádi oxid uhličitý do plic. Zkuste si představit, že jenom v jednom mililitru krve je těchto buněk až 5 000 000 000.

Bíle krvinky

V krvi jich je podstatně méně než červených krvinek, no jejich význam spočíva v obraně před viry, bakteriemi, parazity a houbami, které na nás útočí každou minutu. Bíle krvinky dokonce zabíji nádorové buňky, které se v tele každého z nás čas od času vytvoří.

Krevní deštičky

Mají specifický tvar. Spolu s koagulačnými faktory zastavují krvácení tak, že se navzájem převážou a vytvoří síť, která zacelí ránu.

Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Oblastní spolek ČČK v Praze 9 rozvíjí svoje aktivity na úseku sociálním a zdravotním, a to na území: Praha - 3, Praha - 6, Praha - 8, Praha - 9, Praha - 10, Praha - 14, Praha - 18, Praha - 19, Praha – 20, Jirny, Benešov.

Ohlasy zákazníků