Složení krve

KREV

V těle dospělého člověka je přibližně 5 litrů krve. Krev cirkuluje v cévách a má 2 základní složky - krevní buňky (červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky) a plasmu.

Krevní buňky a plasma jsou dokonale promíchané a proto plasmu na první pohled nerozeznáte, ale když necháte krev ve zkumavce odstát, krevní buňky klesnou ke dnu a na povrchu zůstane nažloutla tekutina – plasma.

PLASMA

Je vodní roztok obsahující minerály (Na, Cl, Mg, Ca…), cukry jako například glukóza, která je zdrojem energie pro buňky, ale její zvýšená hodnota, tedy glykémie může poukazovat na cukrovku, dále bílkoviny důležité pro stavbu a funkci buněk, tuky, cholesterol (HDL – „dobrý“, LDL – „špatný“) jsou stavebním materiálem pro buňky a zároveň se ukládají do tukové tkáně jako zásoba energie na horší časy. Při špatné životosprávě je ovšem LDL cholesterolu v plazmě hodně a ukládá se i do cév, které zužuje a vzniká tak ateroskleróza. Ta může skončit infarktem nebo mrtvici. Součástí plasmy jsou také protilátky (IgM, IgG, IgE), které se tvoří po překonání infekce, nebo po očkování a koagulačné faktory, které pomáhají zastavit krvácení.

Přehled našich krvinek

Červené krvinky

Rozvádí ke všem buňkám kyslík navázán na hemoglobin, který dává krvi rudou barvu a odvádí oxid uhličitý do plic. Zkuste si představit, že jenom v jednom mililitru krve je těchto buněk až 5 000 000 000.

Bílé krvinky

V krvi jich je podstatně méně než červených krvinek, jejich význam spočívá v obraně před viry, bakteriemi, parazity a houbami, které na nás útočí každou minutu. Bíle krvinky dokonce zabíjí nádorové buňky, které se v těle každého z nás čas od času vytvoří.

Krevní destičky

Mají specifický tvar. Spolu s koagulačními faktory zastavují krvácení tak, že se navzájem převážou a vytvoří síť, která zacelí ránu.

Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.