Klub pro seniory

Pro naše seniory, provozujeme také velmi oblíbené kluby aktivního stáří. Náplní obou klubů je setkávání seniorů, kteří se realizují v rámci volno časových aktivit a mají stále zájem být aktivní a hlavně nebýt sami. Kluby umožňují navázat nová přátelství, dozvědět se něco nového, diskutovat o různých problémech. Kluby jsou otevřeny 1x týdně ve středu v odpoledních hodinách.

Seniorům nabízíme například aktivity

Přednášky na různá témata (např. z oblasti bezpečnosti, zdravotnictví či historie) kulturní programy

 • malé výtvarné dílny
 • poznávací výlety
 • poradenství

Pokud máte zájem navštívit některý z našich klubů, neváhejte. Další informace je možné získat na níže uvedených kontaktech.

 • Adresa klubu – Letňany (Středa 14:00 - 17:00)
 • Dům s pečovatelskou službou
 • Malkovského 603
 • 199 00 Praha 9 – Letňany
 • Adresa klubu – Kyje (Středa 14:00 – 18:00)
 • Kulturní dům
 • Šimanovská 47
 • 198 00 Praha 9 – Kyje
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.