Základní norma zdravotnických znalostí (nejen) pro pedagogické pracovníky

Délka kurzu

20 výukových hodin* ve dvou dnech

  • sobota - 9:00-18:00
  • neděle - 9:00-16:00
Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro pedagogické pracovníky všech druhů a stupňů škol, ale stejně tak i pro rodiče či prarodiče a pro každého, kdo má zájem orientovat se v problematice první pomoci. Tento kurz je ideálním kompromisem pro každého, kdo chce ovládat první pomoc u dětí i dospělých a nepotřebuje nebo nechce absolvovat delší školení “Zdravotník zotavovacích akcí“.

Stručná náplň kurzu

Toto školení se skládá ze dvou po sobě následujících kurzů

  • sobota - “Základy první pomoci u dospělých“ - dvanáctihodinový kurz zaměřený na život ohrožující stavy a jiná závažná poranění dospělých
  • neděle - “Základy první pomoci u dětí“ – osmihodinový kurz věnovaný odlišnostem dětského věku se zvýšeným důrazem na život zachraňující úkony, vybrané závažné stavy a choroby typické pro dětské období

Každý z těchto kurzů lze absolvovat také samostatně.

Další informace

Kurz probíhá v prostorách naší učebny na adrese Zelenky Hájského 14, Praha 3. Zahájení je v sobotu v 9 hodin.

Školení je vedeno lékařem nebo studentem lékařské fakulty, naši lektoři mají několikaleté zkušenosti se školením první pomoci. Klademe velký důraz na to, aby u nás byla výuka zábavná, praktická a podle nejnovějších celosvětových doporučení (aktuálně podle Guidelines 2021).

V ceně je brožura se shrnutím nejdůležitějších informací. Školení je zakončeno testem, po jehož úspěšném absolvování získá účastník průkazku s platností na 5 let. Prodloužení platnosti není možné, uchazeč musí absolvovat školení znovu.

Cena

1500 Kč

Volné termíny

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese skoleni@cckp9.cz nebo na telefonním čísle +420 774 456 608, +420 281 863 421.

* výuková hodina je 45 minut

Kontaktní informace
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.