Zdravotnické asistence, zdravotnické dozory

OS ČČK Praha 9 Vám nabízí zajištění zdravotnické asistence a dozory, ať již na veřejných akcích (koncerty, sportovní akce, jarmarky,…) nebo na soukromých (firemní akce, společenské večery,…). Naši zdravotníci jsou převážně studenti lékařských fakult, dále pak zdravotní sestry/bratři či zkušení absolventi kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Na Vaši akci dorazí v označení ČČK, na jejich stanovišti lze vyvěsit vlajku a disponují prostředky k poskytnutí základní a neodkladné první pomoci. Na místě jsou schopni samostatně vyřešit celou řadu méně závažných stavů a úrazů a v případě vážné situace rozhodnout o nutnosti přivolání Zdravotnické záchranné služby. Cena za zdravotnické dozory a asistence je 200 Kč za hodinu za 1 zdravotníka, započítáváme každou započatou půl hodinu. Objednávky nám, prosím, zasílejte v dostatečném časovém předstihu. V případě objednání zdravotnické asistence dříve jak 5 dní před začátkem akce si účtujeme 250 Kč za hodinu za 1 zdravotníka. Pokud objednávku odešlete v době kratší jak 2 dny před objednaným dozorem, nemůžeme garantovat, že asistenci zajistíme – děkujeme za pochopení. Pokud si něčím nejste jistí nebo potřebujete poradit, například s počtem zdravotníků, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 774 456 608, +420 281 863 421.

Vaše objednávky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu info@cckp9.cz a vždy uveďte následující údaje:

  • datum konání akce
  • čas, kdy si přejete mít zdravotníky na místě
  • adresu, kde se akce pořádá, případně popis cesty v soukromém areálu atp.
  • typ a název akce (koncert, festival, firemní večírek,…)
  • předpokládaný počet účastníků
  • počet požadovaných zdravotníků
  • kontaktní osobu a spojení na ni (e-mail nebo číslo mobilního telefonu)
  • fakturační údaje, na které má být zaslána faktura
Český červený kříž praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Oblastní spolek ČČK v Praze 9 rozvíjí svoje aktivity na úseku sociálním a zdravotním, a to na území: Praha - 3, Praha - 6, Praha - 8, Praha - 9, Praha - 10, Praha - 14, Praha - 18, Praha - 19, Praha – 20, Jirny, Benešov.

Ohlasy zákazníků