Školení základy první pomoci u dospělých

Délka školení první pomoci

12 výukových hodin* v jednom dni - začátek je vždy v sobotu v 9 hodin

Pro koho je školení první pomoci určeno

Školení je určeno zejména pro širokou laickou veřejnost - tedy pro každého kdo si není jistí, jak by v případě nutnosti poskytl první pomoc dospělému. Znalost základních postupů první pomoci by měla patřit do výbavy každého civilizovaného člověka a právě tyto znalosti Vám nabízíme v našem školení.

Stručná náplň školení

Školení je zaměřeno zejména na první pomoc u život ohrožujících stavů dospělých. Součástí školení je také první pomoc u nejzávažnějších úrazů a akutních interních stavů. Naučíme Vás zvládání postupů v poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Školením Vás navíc bude provázet velké množství audiovizuálního materiálu.

Základní témata, kterým se budeme v školení první pomoci věnovat

 • Obecné zásady první pomoci
 • Zásady dodržování vlastní bezpečnosti
 • Bezvědomí se ztrátou životních funkcí
 • Bezvědomí se zachovalými životními funkcemi
 • Masivní krvácení
 • Neúrazové interní stavy – mdloba, bolesti na hrudi, mozková mrtvice, cukrovka, epilepsie

Český červený kříž má jako jediný v ČR na toto školení udělený Evropský certifikát od Evropské komise pro výuku první pomoc. Úspěšný účastník školení tak získá průkaz s celoevropskou platností.

V případě zájmu dozvědět se více o akutních stavech dětského věku, doporučujeme školení „Základy první pomoci u dětí“, který se koná v neděli. Nebo nám věnujte celý víkend a absolvujte obě školení současně za zvýhodněnou cenu, více informací zde.

Další informace

Školení probíhá v prostorách naší učebny na adrese Zelenky Hájského 14, Praha 3. Zahájení je v sobotu v 9 hodin.

Školení je vedeno lékařem nebo studentem lékařské fakulty, naši lektoři mají několikaleté zkušenosti se školením první pomoci. Klademe velký důraz na to, aby u nás byla výuka zábavná, praktická a podle nejnovějších celosvětových doporučení (aktuálně podle Guidelines 2021).

V ceně je brožura se shrnutím nejdůležitějších informací. Školení je zakončeno testem, po jehož úspěšném absolvování získá účastník průkazku s platností na 5 let. Prodloužení platnosti není možné, uchazeč musí absolvovat školení znovu.

Cena školení

1000 Kč

Volné termíny
 • 2.3.2024
 • 16.3.2024
 • 6.4.2024
 • 20.4.2024
 • 4.5.2024
 • 18.5.2024
 • 1.6.2024

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese skoleni@cckp9.cz nebo na telefonním čísle +420 774 456 608, +420 281 863 421.

*jedna výuková hodina = 45 minut

Zpět školení pro veřejnost
Kontaktní informace
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.