Školení první pomoci pro zaměstnance

Pro naše firemní zákazníky a jejich zaměstnance máme vyhrazeno speciální školení "4 hodiny pro život (BOZP)".

4 hodiny pro život (BOZP)

Délka školení první pomoci pro zaměstnance

4 výukové hodiny* v jednom dni

Základní informace o školení první pomoci pro zaměstnance

Jedná se o školení koncipované jako součást BOZP. Je určené pro posluchače, kteří již nějaké školení první pomoci v minulosti absolvovali a potřebují si své znalosti osvěžit. V případě, že Vaši firemní zaměstnanci předchozím školením první pomoci neprošli, doporučujeme jako úvodní školení “Základy první pomoci u dospělých“ v délce 12 výukových hodin.

Náplní školení pro firmy a zaměstnance je zopakování základních postupů v první pomoci při život ohrožujících stavech a zdůraznění novinek v těchto postupech. Prakticky si posluchači vyzkouší nepřímou masáž srdce na resuscitačním fantomu.

Přednášku jsme schopni uspořádat přímo v sídle Vaší společnosti, případně můžeme nabídnout prostory naší učebny. K firemnímu školení neposkytujeme žádnou literaturu, na konci přednášky budou účastníci krátce přezkoušeni z nabytých znalostí. Za absolvování nenabízíme žádný certifikát, pouze potvrdíme proškolení osob. Školení pro Vás můžeme připravit také v anglickém jazyce.

Cena školení první pomoci pro zaměstnance

400 Kč za proškolenou osobu

Minimální počet posluchačů je 10, v případě většího počtu nabízíme slevu! Pro více informací nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese skoleni@cckp9.cz nebo na telefonním čísle +420 774 456 608, +420 281 863 421.

Nabídka dalších školení

Dále Vám také nabízíme naše standartní školení pro veřejnost, které pravidelně vyučujeme v naší učebně. V případě Vašeho zájmu rádi některý z těchto školení uspořádáme také pro Vaše zaměstnance. Vybrat si můžete z následující nabídky:

Jednotlivá školení jsme schopni uspořádat přímo v sídle Vaší společnosti, případně můžeme nabídnout prostory naší učebny.

Pokud by Vám nevyhovovala osnova školení, jsme schopni témata školení upravit podle Vašich požadavků a například se více soustředit na konkrétní problematiku důležitou pro Vaše zaměstnance. Školení pro Vás můžeme připravit také v anglickém jazyce.

*jedna výuková hodina = 45 minut

Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.