Kurzy první pomoci Praha

Kurz základy první pomoci u dospělých

Kurz je určen zejména pro širokou laickou veřejnost - tedy pro každého kdo si není jistí, jak by v případě nutnosti poskytl první pomoc dospělému. Znalost základních postupů první pomoci by měla patřit do výbavy každého civilizovaného člověka a právě tyto znalosti Vám nabízíme v našem kurzu.

Kurz základy první pomoci u dětí

Kurz je vhodný především pro rodiče, prarodiče, pedagogické pracovníky všech druhů a stupňů škol, au pair či jako opakování pro již vyškolené zdravotníky zotavovacích akcí. Kurz je určen všem, kdo jsou v kontaktu s dětmi a není jim lhostejné, zda by dětem dokázali v případě potřeby poskytnout první pomoc. Myslíme zejména na rodiče a jiné rodinné příslušníky - kurz Vás naučí poznat, kdy je dítě ve vážném stavu a už je třeba ho dopravit do nemocnice. Ale naopak také poradíme, jak si u některých stavů pomoci doma a cestu do zdravotnického zařízení ušetřit.

Kurz základní norma zdravotnických znalostí

Kurz je určen zejména pro pedagogické pracovníky všech druhů a stupňů škol, ale stejně tak i pro rodiče či prarodiče a pro každého, kdo má zájem orientovat se v problematice první pomoci. Tento kurz je ideálním kompromisem pro každého, kdo chce ovládat první pomoc u dětí i dospělých a nepotřebuje nebo nechce absolvovat delší kurz “Zdravotník zotavovacích akcí“.

Kurz zdravotník zotavovacích akcí

Úspěšné absolvování kurzu je nutnou podmínkou pro vykonávání funkce zdravotníka na zotavovacích akcích. Kurz je tedy vhodný zejména pro zájemce o tuto funkci, dále pro pedagogické pracovníky, táborové vedoucí, ale i pro širokou veřejnost se zájmem o co nejširší znalosti v problematice první pomoci.

Kurz zdravotník zotavovacích akcí doškolení

Doškolení je nutné absolvovat kvůli prodloužení platnosti legitimace zdravotníka zotavovacích akcí. Je tedy určené pro již vyškolené zdravotníky, kterým se blíží konec platnosti průkazu.

Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.