Kurz zdravotník zotavovacích akcí

Délka kurzu zdravotník zotavovacích akcí

40 výukových hodin*

  • zahájení je ve středu v 16 hodin
  • kurz dále probíhá dle následujícího rozpisu
Středa 16:00 - 20:00
Čtvrtek 14:00 - 21:00
Pátek 14:00 - 21:00
Sobota 09:00 - 21:00
Neděle 09:00 - 21:00

Pro koho je kurz zdravotník zotavovacích akcí určen

Úspěšné absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou pro vykonávání funkce zdravotníka na zotavovacích akcích. Kurz je tedy určený zejména pro zájemce o tuto funkci, dále pro pedagogické pracovníky, táborové vedoucí, ale i pro širokou veřejnost se zájmem o co nejširší znalosti v problematice první pomoci.

Stručná náplň kurzu

Účastníkům kurzu se dostane vůbec nejvíce informací z oblasti první pomoci a to formou teoretickou, ale i nedílnou součástí školení jsou také témata z oblasti hygieny, epidemiologie, péče o nemocné, práv a povinností zdravotníka zotavovacích akcí, obvazové techniky nebo stavby a funkce lidského těla. Náš kurz je jedinečný svou osnovou, která je rozšířena o témata, která se jinde běžně nevyučují a tak se dále dozvíte na příklad o základech podávání léků, některých infekčních chorobách a řeč bude také o horečce nebo dehydrataci.

Další informace o kurzu

Kurz probíhá pravidelně v prostorách naší učebny na adrese Zelenky Hájského 14, Praha 3. Zahájení je ve středu v 16 hodin.

Školení je vedeno lékařem nebo studentem lékařské fakulty, naši lektoři mají několikaleté zkušenosti se školením první pomoci. Klademe velký důraz na to, aby u nás byla výuka zábavná, praktická a podle nejnovějších celosvětových doporučení (aktuálně podle Guidelines 2021).

Jsme držitelem akreditace od Ministerstva školství na výuku tohoto kurzu a nabízíme také osvědčení pro pedagogické pracovníky.

Cena kurzu zdravotník zotavovacích akcí

1900 Kč

2800 Kč – osvědčení s neomezenou platností (možné pouze pro pedagogické pracovníky)

Volné termíny

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese skoleni@cckp9.cz nebo na telefonním čísle +420 774 456 608, +420 281 863 421.

*jedna výuková hodina = 45 minut

Kontaktní informace
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.