Kompletní kontakty

Český červený kříž Praha 9
Školící středisko
Domov pro seniory - Dům sociálních služeb - Slunné stáří
Domov pro seniory - Dům sociálních služeb - Bojčenkova
Domov se zvláštním režimem
 • Adresa domova
 • Hejnická 538/90,
 • Praha 9 - Střížkov,
 • 190 00 Praha 9
Dům s pečovatelskou službou Letňany
 • Adresa domova
 • Malkovského 603,
 • Praha 9 - Letňany,
 • 199 00 Praha 9
Nízkoprahový klub seniorů
 • Adresa klubu
 • Kulturní dům, Šimanovská 47,
 • Praha 9 - Kyje
Klub aktivního stáří
 • Adresa klubu – Letňany (Středa 14:00 - 17:00)
 • Dům s pečovatelskou službou
 • Malkovského 603
 • 199 00 Praha 9 – Letňany
 • Adresa klubu – Kyje (Středa 14:00 – 18:00)
 • Kulturní dům
 • Šimanovská 47
 • 198 00 Praha 9 – Kyje
Pečovatelská služba
 • Adresa sídla služby
 • Kpt. Stránského 996/2,
 • Praha 14 - Černý Most
Domácí ošetřovatelská péče pod názvem ALICE
 • Adresa
 • Kpt. Stránského 996/2,
 • 198 00 Praha 9 - Černý most II
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.