Domovy pro seniory

Domovy pro seniory

Našim posláním je poskytovat individuální pomoc a podporu seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka a tuto pomoc není možné zajistit prostřednictvím terénní nebo ambulantní sociální služby či rodiny a to takovým způsobem, aby se u nás cítili co nejvíce jako doma.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Našim posláním je poskytovat individuální pomoc a podporu osobám s chronickým duševním onemocněním (především Alzheimerovou chorobou) v seniorském věku (starším 60 let), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka a tuto pomoc není možné zajistit prostřednictvím terénní nebo ambulantní sociální služby či rodiny a to takovým způsobem, aby se u nás cítili jako doma.

Péče do domácnosti

Péče do domácnosti

Naším posláním je poskytovat pomoc a podporu osobám, které z důvodu věku nebo zdravotního postižení nejsou schopny se sami o sebe postarat nebo za pomoci rodiny tak, aby mohli žít doma, ve svém přirozeném prostředí. Naši podporu a pomoc poskytujeme individuálně dle možností, schopností a potřeb uživatelů naší sociální služby.

Kluby pro seniory

Kluby pro seniory

Od prosince roku 2007 provozujeme klub aktivního stáří, který je určen pro všechny seniory žijící na území MČ Praha 18 – Letňany, kteří mají zájem: dozvědět se něco nového, navázat nová přátelství, diskutovat o různých problémech, jednoduše řečeno: „být aktivní a hlavně nebýt sám“.

Více informací
Dárcovství krve

Dárcovství krve

Trvalým úkolem Červeného kříže je získávání bezpříspěvkových dárců krve a jejich slavnostní oceňování medailemi Prof. Dr. Jana Janského, a to za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů. Dále monitorujeme a oceňujeme dárce za 80 bezplatných odběrů Zlatým křížem 3. třídy.

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Organizovaná ze sbírek (od občanů a organizací) pro postižené přírodními katastrofami a jinými mimořádnými událostmi na území ČR nebo v jiných státech. Humanitární pomoc je určena i občanům sociálně slabým, opuštěným, azylantům apod. Při OS ČČK Praha 9 je zřízeno ošacovací středisko.

Více informací
Školení první pomoci

Český červený kříž se výuce první pomoci intenzivně věnuje více než 90 let a jedná se o jeho tradiční činnost. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Naším cílem je vyškolit mládež a širokou veřejnost v poskytování před lékařské první pomoci, a to po stránce odborné i psychické.

Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.