Školení,kurz první pomoci pro školy

Základní informace o školení, kurzu první pomoci pro školy

Rádi bychom Vám nabídli možnost uspořádat kurz první pomoci pro žáky základních a středních škol. V případě, že máte zájem o proškolení pedagogů, pokračujte prosím na tuto stránku.

Naše nabídka školení první pomoci pro školy je založena na jednotlivých vyučovacích* hodinách, které jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma. Z těchto hodin si lze vybrat ty, které jsou pro Vaše žáky zajímavé a sestavit si tak osnovu vlastní přednášky.

Snažíme se, aby bylo školení záživné a proto je součástí každé hodiny také nějaké praktické cvičení. Aby se však praktická část příliš neprodlužovala, je maximální počet žáků na kurz omezen na třicet. Samozřejmostí je úměrné přizpůsobení přístupu a hloubky informací k věku školených žáků. Příkladem lze uvést, že na 1. stupni základní školy si děti zkouší resuscitaci na plyšovém medvědovi, namísto resuscitačního fantoma.

Teoretická výuka Praktická výuka
1x45 minut dopravní nehoda a bezpečnost zachránce nácvik vytahovaní bezvědomého z automobilu
1x45 minut resuscitace nácvik nepřímé masáže srdce na resuscitačním fantomu
1x45 minut masivní krvácení a šok praktický nácvik zhotovení tlakového obvazu
1x45 minut dušení, pneumothorax a problematika zotavovací polohy praktický nácvik zotavovací polohy a zajištění dýchacích cest

Témata takto nabízíme, protože patří mezi základní znalosti první pomoci. Pokud byste však měli zájem o jiná témata nebo jakoukoliv jinou individualizaci přednášek, rádi Vám vyhovíme. Neváhejte nás tedy kontaktovat a umožnit nám připravit školení dle Vašich představ.

Cena školení, kurzu první pomoci pro školy

Náklady kurzů se pro školy snažíme co nejvíce snížit, proto nebereme v úvahu konečný počet žáků (jedinou podmínkou je maximální počet třicet žáků). Cena školení závisí na počtu vyučovacích hodin*, které lektor s žáky stráví.

Počet hodin Cena
1 vyučovací* hodina 300 Kč
2 vyučovací* hodiny 500 Kč
3 a více vyučovacích* hodin 200 Kč/hod

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese skoleni@cckp9.cz nebo na telefonním čísle +420 774 456 608, +420 281 863 421.

* vyučovací hodina trvá 45 minut

Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Oblastní spolek ČČK v Praze 9 rozvíjí svoje aktivity na úseku sociálním a zdravotním, a to na území: Praha - 3, Praha - 6, Praha - 8, Praha - 9, Praha - 10, Praha - 14, Praha - 18, Praha - 19, Praha – 20, Jirny, Benešov.

Ohlasy zákazníků