Humanitární pomoc

Humanitární pomoc je organizována ze sbírek, do nichž přispívají občané i organizace. Výtěžek je použit na pomoc lidem, kteří byli zasaženi přírodními katastrofami a jinými mimořádnými událostmi, ať už na území ČR či jiných států. Humanitární pomoc zasahovala například při povodních v roce 2002 a následujících.

V případě zájmu o pomoc nebo o bližší informace, nás prosím kontaktujte.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří se s námi jakoukoliv měrou podílejí na poskytované pomoci. K poděkování se také připojují i starostové postižených obcí.

Kontaktní informace
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.