Školení základy první pomoci u dětí

Délka školení první pomoci u dětí

8 výukových hodin* v jednom dni - začátek je vždy v neděli v 9 hodin

Pro koho je školení první pomoci u dětí určeno

Školení je vhodné především pro rodiče, prarodiče, pedagogické pracovníky všech druhů a stupňů škol, au pair či jako opakování pro již vyškolené zdravotníky zotavovacích akcí. Školení je také určeno všem, kdo jsou v kontaktu s dětmi a není jim lhostejné, zda by dětem dokázali v případě potřeby poskytnout první pomoc. Myslíme zejména na rodiče a jiné rodinné příslušníky - školení Vás naučí poznat, kdy je dítě ve vážném stavu a je ho již třeba dopravit do nemocnice. Ale naopak také poradíme, jak si u některých stavů pomoci doma a cestu do zdravotnického zařízení ušetřit.

Stručná náplň školení

Toto školení Vás seznámí nejen se základy první pomoci speciálně zaměřené na děti, ale i s nejčastějšími onemocněními dětského věku. Školení je unikátní svojí osnovou, která vychází z praktických zkušeností z dětského oddělení. Samozřejmostí je nácvik resuscitace na cvičných fantomech dvou věkových skupin (kojenec a školák). Zaměřujeme se na zvládnutí ošetření krvácení, popálenin a jiných druhů poranění. Dále se věnujeme základním zásadám podávání léků nebo péči o nemocné dítě. Školením Vás navíc bude provázet velké množství audiovizuálního materiálu.

Základní témata, kterým se budeme na školení věnovat
 • dítě v bezvědomí
 • dýchací potíže
 • neurologické akutní stavy
 • vybraná infekční onemocnění, horečka a dehydratace
 • alergie a atopie
 • bolesti břicha
 • intoxikace
 • termická poranění - popáleniny, úžeh
 • krvácení
 • poranění končetin
 • mozkolební poranění

V případě zájmu dozvědět se více o život ohrožujících stavech, doporučujeme školení „Základy první pomoci u dospělých“, který se koná v sobotu. Nebo nám věnujte celý víkend a absolvujte obě školení současně za zvýhodněnou cenu, více informací zde.

Další informace

Školení probíhá v prostorách naší učebny na adrese Zelenky Hájského 14, Praha 3. Zahájení školení je v neděli v 9 hodin.

Školení je vedeno lékařem nebo studentem lékařské fakulty, naši lektoři mají několikaleté zkušenosti se školením první pomoci. Klademe velký důraz na to, aby u nás byla výuka zábavná, praktická a podle nejnovějších celosvětových doporučení (aktuálně podle Guidelines 2021). Naučíme Vás zvládání postupů v poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností.

Školení je zakončeno závěrečným testem. Úspěšný absolvent od nás získá osvědčení o absolvování.

Cena školení

800 Kč

Volné termíny
 • 12.5.2024
 • 19.5.2024
 • 9.6.2024
 • 23.6.2024

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese skoleni@cckp9.cz nebo na telefonním čísle +420 774 456 608, +420 281 863 421.

*jedna výuková hodina = 45 minut

Kontaktní informace
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.