Volná pracovní místa

Domov pro seniory - DSS Bojčenkova 1099 - Praha 9 Černý most 3.12.2019

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí zařízení Domova pro seniory Bojčenkova, Praha 9. PŘEDPOKLADY: Minimálně středoškolské vzdělání, VOŠ, minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti, minimálně 2 roky praxe v pozici vedoucího zaměstnance, občanská a morální bezúhonnost, praxe ve vedení organizace poskytující registrovanou pobytovou sociální službu výhodou. POŽADAVKY: manažerské schopnosti a komunikační dovednosti, znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., znalost problematiky neziskových organizací, řidičský průkaz skupiny B. NABÍZÍME: 5 týdnů dovolené, možnost stravování, možnost dalšího vzdělávání. PÍSEMNÉ NABÍDKY MUSÍ OBSAHOVAT: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis zájemce. K PŘIHLÁŠCE ZÁJEMCE MUSÍ PŘIPOJIT: profesní životopis s uvedením kompetencí u zastávaných pracovních pozic, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením, úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný nástup dohodou. PŘIHLÁŠKU DORUČÍ ZÁJEMCE NEJPOZDĚJI DO 20. 12. 2019 na adresu Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9, Bratří Venclíků 1070/2, Praha 9.

Pracovník v sociálních službách 15.10.2019

Hledáme kolegy/ně — do směnného provozu domova seniorů na Praze 9. Kteří našim klientům budou pomáhat při běžných aktivitách denního života. Co musíte splňovat: ochotu pracovat - spolehlivost - trpělivost - pozitivní přístup ke klientům - schopnost pracovat v týmu - empatie, schopnost aktivního naslouchání. Výhodou je: kvalifikace pracovníka v sociálních službách dle zák. č. 108/2006 o sociálních službách (nabízíme možnost zaškolení pro nekvalifikované pracovníky) - zkušenost ze zdravotnických provozů nebo zařízení sociálních služeb. Nabízíme: malé pracoviště rodinného typu - velký počet personálu na malý počet klientů - 12 hodinové směny - možnost plného nebo částečného úvazku - vhodná práce pro absolventy, aktivní starobní důchodce - dotované stravování na pracovišti. Více informací Vám rádi poskytneme na telefonním čísle +420 281 863 421

Český červený kříž praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Oblastní spolek ČČK v Praze 9 rozvíjí svoje aktivity na úseku sociálním a zdravotním, a to na území: Praha - 3, Praha - 6, Praha - 8, Praha - 9, Praha - 10, Praha - 14, Praha - 18, Praha - 19, Praha – 20, Jirny, Benešov.

Ohlasy zákazníků