Školení zdravotník zotavovacích akcí - doškolení

Délka školení zdravotník zotavovacích akcí - doškolení

8 výukových hodin* v jednom dni - začátek je vždy v neděli v 9 hodin

Pro koho je školení zdravotník zotavovacích akcí - doškolení určeno

Doškolení je nutné absolvovat kvůli prodloužení platnosti legitimace zdravotníka zotavovacích akcí. Je tedy určené pro již vyškolené zdravotníky, kterým se blíží konec platnosti průkazu.

Stručná náplň školení

Protože zdravotník zotavovacích akcí je nejvíce v kontaktu s dětmi, je doškolení také zaměřeno zejména na první pomoc poskytovanou dětem. Školení je u nás unikátní svojí osnovou, která vychází z praktických zkušeností z dětského oddělení. Samozřejmostí je nácvik resuscitace na cvičných fantomech dvou věkových skupin (kojenec a školák). Zaměřujeme se na nejčastější akutní stavy dětského věku, na zvládnutí ošetření krvácení, popálenin a jiných druhů poranění. Dále se věnujeme základním zásadám podávání léků nebo péči o nemocné dítě. Školením Vás navíc bude provázet velké množství audiovizuálního materiálu.

Další informace

Školení probíhá v prostorách naší učebny na adrese Zelenky Hájského 14, Praha 3. Zahájení školení je v neděli v 9 hodin.

Školení je vedeno lékařem nebo studentem lékařské fakulty, naši lektoři mají několikaleté zkušenosti se školením první pomoci. Klademe velký důraz na to, aby u nás byla výuka zábavná, praktická a podle nejnovějších celosvětových doporučení (aktuálně podle Guidelines 2021).

Školení je zakončeno závěrečným testem. Po úspěšném absolvování Vám bude na místě prodloužena Vaše legitimace, proto je nutné ji přinést s sebou.

Prodloužení platnosti je možné také u legitimací, které vystavila jiná organizace než ČČK.

Cena školení

1000 Kč za osobu

Volné termíny
  • 20.10.2024
  • 17.11.2024

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese skoleni@cckp9.cz nebo na telefonním čísle +420 774 456 608, +420 281 863 421.

*jedna výuková hodina = 45 minut

Kontaktní informace
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.