Dárcovství krve

I když darujete krev jenom jednou, můžete zachránit život až třem lidem.

Lidská krev se nedá vyrobit. Je jediná cesta odkud se získává pro pacienty v nemocnicích během operace, lidem po autonehodách, malým dětem se zhoubnými nemocemi krve a pro tisíce dalších lidí a osudů. Od Vás, dárců krve! Díky dárcovství krve jsme společně dokázali zachránit statisíce životů.

Staňte se dárcem krve tak, jako to udělalo už mnoho lidi před vámi. Možná jednou budete potřebovat krev i Vy.

Děkujeme Vám.

Nyní bychom Vám rádi odpověděli na časté dotazy prvodárců
 • Kdo se může a nemůže stát dárcem krve
 • Jak samotný odběr probíhá a kolik krve Vám odebereme
 • Jaké benefity mají dárci krve
 • Rizikách spojených s darováním krve
 • seznamu odběrových míst a domluvení odběru
Darovat krev může

každý zdravý člověk vážící alespoň 50 kg ve věku mezi 18 až 60 roků. Muži mohou darovat krev 5krát do roka a ženy 4krát do roka.

Darovat krev nemůžete když: Pokud trpíte:
 • onemocněním srdce a cév (prodělaný infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak),
 • zvýšenou krvácivostí (z nosu, dásní…)
 • vážnou alergií, nebo vážným kožním onemocněním,
 • revmatickým onemocněním,
 • zhoubným onemocněním (rakovinou),
 • vředovou nemocí žaludku,
 • onemocněním žlučníku,
 • onemocněním slinivky,
 • onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza)
Pokud jste prodělali:
 • zánět jater (hepatitidu), nebo jiné onemocnění jater,
 • zánět ledvin, nebo máte chronické onemocnění ledvin,
 • toxoplazmózu, tularemii, brucelózu
 • malárii, nebo jinou tropickou nemoc
 • pohlavní nemoc (kapavka, syfilis),
 • tuberkulózu (TBC)
 • tyfus, paratyfus
 • v pokrevním příbuzenstvu máte výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci
 • transplantaci orgánů
 • jste nadměrný a dlouholetý konzument alkoholu, nebo užíváte nitrožilně drogy
 • jste v letech 1980-1996 byl déle než 12 měsíců v Anglii či Francii
 • jste HIV-pozitivní, nebo patříte do jedné z rizikových skupin (promiskuitní způsob života, nitrožilní narkomani, pohlavní styk mezi muži v posledním roce)

Darovat krev nemůže poměrně široká skupina lidí. Nechceme totiž ohrozit zdraví dárců a zároveň si musíme být jistí, že darovaná krev bude bezpečná pro pacienty. Na těchto stránkách není kompletní výpis všech kontraindikací k odběru. Detailní informace naleznete na transfuzních oddělení ZDE, nebo ve Vyhlášce č. 143/2008 Sb.

Zároveň nesmíte darovat krev, když:
 • jste právě nemocen
 • jste byl v posledním půl roce v kontaktu s vážnou nakažlivou nemocí (žloutenka, TBC, pohlavní nemoci, malárie)
 • Vám byla v posledním půl roce provedena jakákoliv operace
 • jste podstoupil v posledním půl roce mimo zdravotnické zařízení akupunkturu, piercing nebo tetování
 • jste v posledním měsíci užíval antibiotika
 • jste měli v posledním měsíci přisáté klíště
 • Vám byl v posledním týdnu trhán zub
 • u žen: máte právě menses, jste těhotná, od posledního porodu uplynulo méně než 6 měsíců
 • jste jedli v posledních 14 hodinách jídlo obsahující velké množství tuku
Průběh odběru krve: 1. Před příchodem na odběrové místo

Pokuste se vypít více tekutin, než běžně pijete a aspoň 0,5 litru těsně před odběrem. Minimálně 12 hodin před odběrem nejezte jídla bohaté na tuk (slanina, vajíčka, smažená jídla apod.) a nepijte alkohol. Dopřejte si na sacharidy bohaté jídlo (např. chléb s džemem, nízkotučný jogurt, čaj s medem, vločky s ovocem...), aby Vám po odběru nechyběla energie. Prosíme Vás, abyste v den odběru nekouřili cigarety.

2. Vyplnění dotazníku a informovaného souhlasu

V dotazníku se zajištuje krátká anamnéza, nezbytná pro posouzení Vašeho zdravotního stavu lékařem

3. Provedení vyšetření

Odebere se Vám krev a zjistí se počet krvinek a množství hemoglobinu (červeného krevního barviva) a změří Vám teplotu a tlak. Následně s výsledky a dotazníkem si Vás pozve lékař, zhodnotí Váš zdravotní stav a rozhodne, jestli můžete být připuštěn k odběru krve.

4. Občerstvení

Během čekání na laboratorní výsledky dostanete občerstvení na doplnění energie (většinou bagetu a čaj).

5. Vlastní odběr

Probíhá ve speciálních místnostech na to určených, které podléhají přísnějším hygienickým normám. Ve speciálním odběrovém křesle se posadíte do polohy v polosedě anebo si můžete říct o sklopení křesla do vodorovné polohy. Při odběrech je používán výhradně jednorázový materiál, aby se neohrozilo, zdraví dárců. Samotný odběr zpravidla netrvá víc než 10 minut.

6. Odpočinek

Hned po odběru se někdy stává, že se u dárců vyskytnou závratě, doporučujeme proto ještě pár minut posedět a doplnit tekutiny, případně se ještě najíst.

7. Plánované dárcovství krve

Po prvním odběru je dárce evidován v přílušné transfúzní stanici. Ta také zpravidla dárce následně zve k dalším odběrům - hovoříme o dárcovství plánovaném. Proč? Krev, jakož i ostatní její složky, mají jen určitou trvanlivost (u tzv. plné krve jde o 35 dní, u koncentrátu krevních destiček jen max. 5 dní). Pokud by během této doby nebyla použita, musí se zlikvidovat. Aby byly transfúzní přípravky efektivně využity, je třeba odběry plánovat - potřeba dárců se tedy v průběhu roku mění a záleží samozřejmě i na krevní skupině dárce (příp. dalších charakteristikách jeho krve). Navíc není ideální plně využívat maximálních počtů odběrů, které u jednoho dárce v roce předpisy stanoví. Není proto účelné, aby dárci chodili k dalšímu odběru sami, dle vlastního uvážení, aniž by si na transfúzním oddělení ověřili, že právě jejich skupina je momentálně žádaná či pokud by nebyli pozváni. Je tedy přirozené, že některý dárce je zván i několikrát v roce, jiný třeba jen jednou za dva roky a podobně.

8. Pracovní volno

Podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce, je dárcovství krve překážkou v práci z důvodu obecného zájmu. Dárci tedy náleží pracovní volno s náhradou mzdy (ve výši 100% průměrné mzdy), které se poskytne na dobu cesty k odběru, odběr samotný a zotavení po odběru v rámci 24h od nástupu cesty k odběru. Pokud odběr není proveden, náleží toto volno jen na cestu k odběru, strávenou dobu na transfúzní stanici a návrat na pracoviště. O uvolnění z práce je dárce povinen zaměstnavatele předem požádat.

Když darujete krev, čeká na Vás řada výhod: Kontrola zdravotního stavu

V rámci vstupního vyšetření Vám vždy lékař zkontroluje základní parametry Vašeho zdravotního stavu. Změříme Vám krevní tlak, pulz a odebereme krev pro zjištění krevního obrazu a stavu jater pomocí hodnot ALT. Získáte tak cenné informace důležité k prevenci nemocí.

Vyšetření krve na přítomnost infekčních nemocí:
 • hepatitida (žloutenka) typu B
 • hepatitida (žloutenka) typu C
 • HIV1 a HIV2
 • syfilis
Dozvíte se, jakou krevní skupinu máte

Více o krevních skupinách a dalších zajímavostech o krvi ZDE

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

S radostí a úctou ke všem opakovaným dárcům Český červený kříž pořádá pravidelně oceňování dárců krve, kde Vám už po prvních deseti odběrech předáme Jánského plaketu (víc informací naleznete ZDE)

Uvolnění ze zaměstnání a nárok na placené volno

Podle zákona (zák. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších přepisů, např. 181/2018 Sb.) je dárcovství krve překážkou v práci z důvodu obecného zájmu. Dárci tedy náleží pracovní volno s náhradou mzdy (ve výši 100% průměrné mzdy), které se poskytne na dobu cesty k odběru, odběr samotný a zotavení po odběru v rámci 24h od nástupu cesty k odběru.

Nadstandardní služby poskytované zdravotními pojišťovnami pro dárce krve

Například sleva na MHD... Informujte se o slevách u Vaší zdravotní pojišťovny.

Rizika spojené s darováním krve

Darování krve je bezpečná procedura. Používáme vždy jednorázové pomůcky, abychom znemožnili přenosu infekce

Modřina

Po odběru se v místě vpichu může objevit modřina, která se během několika dní vstřebá. Předcházet ji můžete delším tlakem na místo vpichu.

Závratě

Vznikají většinou, když se dárce před odběrem nedostatečně napije a nají. Během odběru Vám ze žíly sestřičky odeberou přibližně 450 ml krve. Chybějící odebraná krev se během pár dnů spontánně sama obnoví. Krátce po odběru se ovšem mohou vyskytnou závratě, které se dokáží zažehnat pohárem vody navíc. Vypití vody doplní v cévách chybějící objem krve a závratě pominou. Dárcům v den odběru krve doporučujeme klidový režim po zbytek dne.

Svalové záškuby

Mohou se objevit u přístrojových odběrů (kde je krev mimotělně míšena s protisrážlivým roztokem). Vlivem kolísání hladiny vápníku může dojít k drobným svalovým záškubům (obvykle trnutí jazyka, mravenčení rtů apod.). Pokud by nebyl vápník podán nebo rychlost odběru upravena, mohlo by dojít i k větším křečím. Důležité je, aby dárce byl řádně poučen a hlásil již první příznaky (zcela výjimečně by mohlo dojít k podobným komplikacím i z jiných příčin, zásady jejich prevence i průběh jsou obdobné). Na závěr dodáme, že tahle komplikace je při odběrech krve spíše raritní a týče se zejména dárcovství plazmy.


Odběrové místa, které jsou Vám k dispozici zde:
Ocěňování dárců
Odběrová místa
Kontaktní informace
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.