Krevní skupiny

KREVNÍ SKUPINY

Jsou definovány přítomností anebo absencí antigenů na povrchu červených krvinek. Antigeny jsou struktury na povrchu všech buněk v našem těle, nejen červených krvinek. Podle antigenů naše telo pozná, které buňky jsou nám vlastní a které jsou cizí (například buňky bakterií, případně cizí červené krvinky). Když imunitní systém rozezná v našem těle cizí antigeny, spustí imunitní odpověd s cílem je zničit. Tato odpověď je žádaná, pokud se jedná o nebezpečné mikroby, no už méně pokud jde o darovanou krev. Z toho důvodu musí pacient dostat vždy takovou krev, která má antigeny shodné s antigeny dárce. Záměna krve a podání tzv. nekompatibilní krevní transfuze je v podstatě vždy smrtelná, to se ale naštěstí dnes už nestává

Antigenů na povrchu červených krvinek je celá řada, ale nejznámější a nejdůležitejší je systém antigenů AB0 a Rh.

Img

UNIVERZÁLNÍ DÁRCE A UNIVERZÁLNÍ PŘÍJEMCE

V plasmě se nacházejí protilátky. Protilátky jsou důležitou složkou imunity, protože nás chrání vůči cizím antigenům, např. antigenům bakterií. Zjednodušeně se dá říci, že protilátky tyto antigeny ničí. Je tedy logické, že nemůžeme mít protilátky vůči antigenům vlastního těla.

To samé platí pro krevní skupiny. Když máte krevní skupinu A (na červených krvinkách máte antigen A), nemůžete mít protilátky proti antigenu A (tzv. anti-A protilátky) jinak by došlo k destrukci Vašich krvinek. Jelikož ale nemáte antigen B, protože ten je pro vaše tělo cizí, máte proti němu protilátky anti-B.

Kdyby dostal pacient s krevní skupinou A krev dárce skupiny B, protilátky pacienta anti-B by napadly dárcovy červené krvinky a výsledný rozpad červených krvinek by pacient nepřežil. Z toho důvodu je možné podávat vždy jen transfuze krve o stejné krevní skupině.

Za určitých okolností může tzv. univerzální příjemce – tedy člověk s krevní skupinou AB příjmout i krev cizí krevní skupiny. Protože pacient AB má normálně na povrchu svých červených krvinek antigeny jak A, tak B, nemůže mít proti nim protilátky a může dostat krev krevní skupiny 0, A, B, AB. Univerzální dárce – tedy člověk s krevní skupinou 0, nemá na povrchu žádné antigeny a proto je můžete podat pacientovi i s jinou krevní skupinou (řekneme se skupinou B a tedy protilátkami anti-A), protože pacientovy protilátky nemohou zaútočit na krvinky dárce protilátkami anti-A, jelikož krevní skupina 0 nemá antigen A, proti kterému jsou tyto protilátky zaměřené.

Img

KREVNÍ SKUPINA VAŠEHO DÍTĚTE

Platí, že dítě je polovinou matky a polovinou otce. Matka předá svému potomkovi polovinu své genetické informace, která je uskladněna na chromozomech pomocí DNA ve vajíčku. Druhou polovinu doplní otec, když jeho spermie oplodní vajíčko. Člověk má 46 chromozomů - 23 od matky a 23 od otce

Představme si situaci, že Vaše matka má krevní skupinu A. To znamená, že chromozomy, která Vaše matka dostala od svého rodiče č.1, kódoval krevní skupinu A. Ta druhá polovina chromozomů, kterou dostala Vaše matka od rodiče č.2, mohla také kódovat krevní skupinu A, ale také krevní skupinu 0. Jelikož krevní skupina 0 nekóduje žádné antigeny, projeví se jenom antigeny kódované od rodiče č. 1. Proto má Vaše matka ve výsledku krevní skupinu A.

Někdy se může stát, že dva rodiče, kteří mají oba krevní skupinu A, splodí dítě se skupinou 0. To je přesně příklad rodiče č.2. V tomhle příkladu jsou oba jako rodič č.2. To znamená, že jejich jeden chromozom kóduje sice krevní skupinu A, ale ten druhý 0 a právě ten chromozom předali rodiče svému dítěti ve vajíčku u matky a ve spermii u otce. Narodilo se tak dítě, které má na obou párech chromozomů od rodičů kódovanou krevní skupinu 0.

Img
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.