Senior doprava

  • Provozovatel: Oblastní spolek ČČK Praha 9, Bří. Venclíků 1070/2, 19800
  • Adresa sídla: Kpt. Stránského 996/2, 198 00 Praha 9 – Černý Most II

Senior dopravu poskytuje Oblastní spolek ČČK Praha 9 od 1. 12. 2009. Služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením (např. na vozíku či s asistenčním psem). Prostřednictvím Senior dopravy usilujeme o zlepšení možností zapojení uživatelů do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti.

Služba není hrazena zdravotními pojišťovnami, proto je třeba ji hradit. Ceník Senior dopravy naleznete níže v sekci Ke stažení.

Více informací naleznete v níže přiloženém letáku, nebo na níže uvedeném telefonickém kontaktu.

Kontaktní informace
Český červený kříž praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Oblastní spolek ČČK v Praze 9 rozvíjí svoje aktivity na úseku sociálním a zdravotním, a to na území: Praha - 3, Praha - 6, Praha - 8, Praha - 9, Praha - 10, Praha - 14, Praha - 18, Praha - 19, Praha – 20, Jirny, Benešov.

Ohlasy zákazníků